Навчання

Відвідувачі

Навчання

Для отримання ліцензії на право здійснення діяльності арбітражного керуючого фізична особа повинна бути зареєстрованою як підприємець відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних  осіб та фізичних осіб – підприємців» і мати вищу юридичну або економічну освіту.

Для отримання ліцензії фізична особа - підприємець повинна володіти спеціальними знаннями у сфері відновлення платоспроможності та банкрутства і здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), про що їй видано свідоцтво про присвоєння кваліфікації арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Координати навчальних закладів, які проводять підготовчі курси з отримання спеціальних знань у сфері відновлення платоспроможності та банкрутства і здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) під час провадження справи про банкрутство можна знайти за наступною адресою: http://www.minjust.gov.ua/0/38050.

За результатами проходження підготовчих курсів арбітражних керуючих проводиться іспит осіб з метою оцінки їхніх знань.

Іспит проводиться екзаменаційною комісією, яка утворюється у кількості п'яти осіб у складі голови екзаменаційної комісії, двох членів - представників структурного підрозділу Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечує реалізацію повноважень у сфері банкрутства (далі - територіальні органи Міністерства юстиції України), і двох членів - представників від закладів, які проводили підготовчі курси. До участі в роботі екзаменаційної комісії з правом дорадчого голосу можуть бути включені представники господарських судів та інших державних органів, а також закладів та установ освіти, інших установ та організацій, арбітражні керуючі (за їх згодою).

Для проведення іспиту заклад готує екзаменаційні білети які включають по 10 питань із різних галузей знань на основі Переліку. Білети зберігаються у закладі у конверті, який відкриває голова екзаменаційної комісії перед початком проведення іспиту.

Іспит складається з двох етапів. Перший етап полягає в підготовці письмових відповідей на питання білета. Загальний час для підготовки письмових відповідей на питання білета становить 60 хвилин. На другому етапі особа, що складає іспит, в усній формі надає відповіді на питання білета. Члени екзаменаційної комісії у разі потреби можуть ставити особі, яка складає іспит, уточнюючі питання.

Для оцінки знань осіб, які складають іспит, використовується п'ятибальна система.

Оцінка проводиться всіма членами екзаменаційної комісії, присутніми на іспиті. Кожним членом екзаменаційної комісії особі, яка складає іспит, виставляється бал за відповідь. З кожного питання білета особі, яка складає іспит, виставляється підсумковий бал, що визначається як середнє арифметичне балів, що виставляються цій особі з даного питання кожним членом екзаменаційної комісії. У протокол екзаменаційної комісії вноситься підсумковий бал з кожного питання білета.

Особи, які набрали загальну суму 35 балів і більше, вважаються такими, що успішно склали іспит.

З набуттям чинності Закону України «Про саморегулівні організації» та Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у новій редакції на Асоціацію буде законодавчо покладено обов’язок здійснювати підготовку нових арбітражних керуючих та підвищення кваліфікації (що тепер є обов’язковою умовою один раз на два роки згідно ст.  97 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом») діючих арбітражних керуючих.

На сьогодні у разі наміру провадити господарську діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) підприємець має звернутися до Міністерства юстиції із заявою про видачу ліцензії.

До заяви додаються документи, передбачені статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та пунктом 30 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756, а саме:

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

засвідчена в установленому порядку копія диплома про вищу юридичну або вищу економічну освіту;

засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про присвоєння кваліфікації арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Арбітражний керуючий після отримання ліцензії зобов'язаний стати на облік шляхом повідомлення у головних управліннях юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи з питань банкрутства) за місцем його проживання, а після призначення господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором повідомити територіальний орган за місцезнаходженням боржника (банкрута) про своє призначення.

В умовах діючого законодавства, з метою підвищення кваліфікаційного рівня арбітражних керуючих – членів Асоціації, а також задля обміну членами Асоціації практичним досвідом ВГО «Асоціація антикризового менеджменту» організовує круглі столи, семінари, конференції за участю науковців, практикуючих суддів, представників потенційних кредиторів.

В Асоціації створені усі необхідні умови для забезпечення якісного та ефективного  ведення процедур банкрутства. Інтелектуальний потенціал, практичний досвід членів Асоціації дозволяють знаходити  потрібні рішення, виконувати складні завдання, реалізовувати різноманітні проекти.