Внутрішній аудит АК

Відвідувачі

Внутрішній аудит діяльності арбітражного керуючого

Згідно чинного законодавства контроль за додержанням арбітражними керуючими Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 N 3176/5, здійснюють Міністерство юстиції України як орган ліцензування та за дорученням Міністерства юстиції України головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі як територіальні органи з питань банкрутства.

Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 N 3177/5.

 

З набуттям чинності Закону України «Про саморегулівні організації» та Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у новій редакції на Асоціацію буде законодавчо покладено обов’язок здійснювати перевірку діяльності арбітражних керуючих.

 

В умовах сьогодення ВГО «Асоціація антикризового менеджменту» має можливість здійснювати  внутрішній аудит діяльності арбітражного керуючого за його замовленням. За наслідками такого аудиту член Асоціації має можливість гідно підготуватися до планової та/або позапланової перевірок, що  здійснюють Міністерство юстиції України як орган ліцензування та за дорученням Міністерства юстиції України головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі як територіальні органи з питань банкрутства.

Внутрішній аудит практичної діяльності арбітражного керуючого доцільно проводити  з метою запобігання допущення помилок у роботі або здаля виправлення практичних недоліків у роботі арбітражного керуючого.