Структура

Відвідувачі

Структура

Управління Асоціацією здійснюють її органи та посадові особи, склад і порядок обрання яких визначається внутрішніми документами Асоціації.

Статутними органами управління Асоціації є :

  • Всеукраїнський з’їзд членів Асоціації  є вищим статутним органом Асоціації, який має право приймати рішення з усіх питань діяльності Асоціації.
  • Рада Асоціації – виконавчий орган Асоціації.

 

Посадовими особами Асоціації визнаються:

  • Голова Ради Асоціації який очолює Раду Асоціації та є вищою посадовою особою.
  • Президент, який здійснює поточне керівництво діяльністю Асоціації між засіданнями Ради Асоціації.

 

Контролюючим органом є Ревізійна комісія, яка створюється з метою контролю за фінансово-господарською діяльністю Асоціації.

Крім того, внутрішніми документами Асоціації передбачено функціонування Дисциплінарної комісії до компетенції якої відноситься розгляд дисциплінарних справ щодо членів Асоціації.