Як стати членом Асоціації

Відвідувачі

Як стати членом Асоціації

Членство в Асоціації є добровільним та індивідуальним, що засвідчується посвідченням, зразок якого затверджується Радою Асоціації.

Індивідуальними членами Асоціації на засадах рівноправності можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які, як правило, є арбітражними керуючими, фахівцями та спеціалістами з банкрутства, а також особи, які працюють у сфері вирішення питань неплатоспроможності, банкрутства підприємств та організацій, відновлення їх платоспроможності, а також інші особи, які достягли 18-річного віку, визнають Статут Асоціації та Кодекс етики та професійної поведінки арбітражного керуючого, мету та завдання Асоціації, беруть участь у реалізації завдань передбачених статутом Асоціації.

Обов’язковою умовою членства у Асоціації є дотримання членами Кодексу етики та професійної поведінки арбітражного керуючого, який прийнятий З’їздом Асоціації та затверджений Радою Асоціації з метою забезпечення ефективності і прозорості застосування Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», сприяння швидкому розгляду справ про банкрутство, підвищення авторитету, поваги та довіри до арбітражних керуючих.

Членами Асоціації є провідні фахівці у галузі банкрутства та права, які здійснюють практичну діяльність у всіх областях України.

Вступ до Асоціації відбувається за рішенням Ради Асоціації на підставі письмової заяви. Заява підписується кандидатом у члени Асоціації особисто.

Рада Асоціації, до якої було подано заяву про прийняття до членів Асоціації, у десятиденний термін розглядає її та вирішує питання про прийняття заявника до членів Асоціації та включення його до складу відповідного осередку. Про рішення Ради заявник повідомляється письмово. Рішення про прийняття заявника до членів ради надсилається на виконання до місцевого осередку за місцем проживання (місцезнаходження) заявника.

У десятиденний термін після отримання заявником відповіді Ради Асоціації із згодою на його прийняття до членів Асоціації, заявник зобов’язаний сплатити вступний внесок для набуття статусу члена Асоціації. У противному випадку рішення Ради Асоціації про прийняття заявника до членів Асоціації втрачає силу.

Вступний внесок сплачується одноразово у розмірі 200,00 грн. Розмір членського внеску – 600,00 грн. на рік (50,00 грн. на місяць), що сплачуються частинами або разом.

 

Реквізити для сплати вступного та членських внесків:

 

Отримувач:ВГО «Асоціація антикризового менеджменту»

Код отримувача:37045471

Банк отримувача:АТ «ОТП Банк», у м. Київ

Код банку отримувача:300528

Рахунок отримувача:26009301359583

Призначення платежу:вступний внесок, сумма 200 грн.

Призначення платежу:Річний членський внесок, сума 600 грн.

Або призначення платежу:Щомісячний членський внесок, сума 50 грн.Перелік вступних документів: