Матеріали категорії

Відвідувачі

Арбітражний керуючий і одночасно - адвокат: як звітувати?

Порядок оподаткування.Порядок оподаткування доходів, отриманих фізособою від провадження діяльності арбітражного керуючого та адвокатської діяльності, визначили ст. 178 Податкового кодексу України (ПКУ).

Нею встановили, що доходи фізосіб, отри¬мані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковують за ставками 15 або 17%.

- Оподатковуваним доходом є сукупний чистий дохід, тобто різниця між до¬ходом і документально підтвердже¬ними витратами, необхідними для провадження певного виду незалеж¬ної професійної діяльності, - каже старший державний інспектор інформаційно-комунікаційного відділу Головного управління Міндоходів в області Лілія Черевата.

Фізособам, які здійснюють незалежну професійну діяльність, податкову декларацію про майно¬вий стан і доходи слід подати у строки, передба¬чені для платників податку на доходи фізичних осіб, тобто до 1 травня.

За положеннями ПКУ, фізособи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, зобов\'язані вести облік доходів і ви¬трат від такої діяльності. Форма та порядок ведення такої Книги за¬тверджені наказом ДПА України від 24.12.2010 р. за №1025.

- Дані цієї Книги використовують самозайняті особи для заповнення По¬даткової декларації за звітний по¬датковий період (рік), - додає вона.

При заповненні Податкової де¬кларації поряд з доходами, отрима¬ними від діяльності арбітражного керуючого, відображаються дохо¬ди, отримані від здійснення адво¬катської діяльності, а також інші доходи з джерелом їх походження з України та іноземні доходи.

- Спла¬тити суму податкового зобов\'язання, зазначену у Податковій декларації слід до 1 серпня року, що настає за звітним, - підсумовує фахівець.

http://20minut.ua/Novyny-Ternopolya/Groshi/arbitrazhnij-keruyuchij-i-odnochasno-advokat-yak-zvituvati-10286687.html