Матеріали категорії

Відвідувачі

Департамент нотаріату та банкрутстваДепартамент нотаріату та банкрутства

Основні завдання Департаменту нотаріату та банкрутства:
Забезпечує виконання завдань, покладених на Міністерство, щодо формування і забезпечення реалізації державної політики з питань банкрутства:
1.    Сприяє створенню організаційних, економічних та інших умов, необхідних для здійснення процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
2.    Організовує систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
3.    Забезпечує видачу свідоцтв на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), а також видачу їх дублікатів та їх переоформлення;
4.    Забезпечує формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майном, керуючих санацією, ліквідаторів) України;
5.    Забезпечує ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;
6.    Забезпечує здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
7.    Опрацьовує документи та готує проекти рішень Міністерства щодо визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих;
8.    Забезпечує здійснення контролю (нагляду) за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих;
9.    Забезпечує супровід справ про банкрутство державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків;
10.    Здійснює підготовку на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;
11.    Забезпечує роботу Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) і Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та організовує реалізацію їх рішень шляхом підготовки відповідних проектів наказів Міністерства;
12.    Забезпечує діяльність Комісії з присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам);
13.    Організовує оприлюднення на веб-сайті Міністерства юстиції України оголошення про проведення аукціону з продажу майна у процедурах банкрутства;
14.    Організовує розміщення на веб-сайті Міністерства юстиції України оголошення про проведення загальних зборів кредиторів у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство.».

Департамент нотаріату та банкрутства

Структурний підрозділ

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Телефон, ел. адреса

Управління з питань банкрутства

Заступник директора департаменту – начальник управління

Шкуро Сергій Анатолійович

486-94-31
shkuro@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника управління

Бланк Сергій Володимирович

486-94-32

Відділ регулювання та контролю професійної діяльності арбітражних керуючих

Начальник відділу

Прокоф‘єва Леся Владиславівна

486-87-95  
prokofjeva@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Трегубов Данило Володимирович

486-87-95  
tregubov@minjust.gov.ua

Відділ нормативно-методичного забезпечення

Начальник відділу

Даценко Інна Володимирівна

486-67-92 
datsenko@minjust.gov.ua

Відділ діловодства та ведення Єдиної бази даних

Начальник відділу

Нагорна Марина Олександрівна

486-67-30
nagorna@minjust.gov.ua

Відділ координації роботи територіальних органів

Начальник відділу

Осійчук Ірина Миколаївна

486-68-63
osiychuk@minjust.gov.ua

Сектор супроводу процедур банкрутства та інформаційно-аналітичної роботи

Завідувач сектору

 

486-12-73

Сектор навчання арбітражних керуючих

Завідувач сектору

 

486-12-73

Діловод Управління з питань банкрутства

486-67-30
luchina@minjust.gov.ua 
sorokuz@minjust.gov.ua

http://www.minjust.gov.ua/44453