Матеріали категорії

Відвідувачі

Достатня умова та підстава для визнання боржника банкрутом.

Достатня умова та підстава для визнання боржника банкрутомРішення комітету кредиторів про звернення до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом не є достатньою умовою та підставою для визнання такого боржника банкрутом.
За наявності вказаного клопотання комітету кредиторів, господарський суд самостійно має перевірити ознаки, за яких боржника може бути визнано банкрутом. 
При прийнятті постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, господарський суд повинен з‘ясувати наявність або відсутність у боржника ознак банкрутства, зокрема: наявність непогашених, визнаних судом грошових вимог кредиторів; перевищення грошових зобов‘язань боржника над його майном (пасиву над активом, порівнявши відомості обох величин та встановивши недостатність майна для задоволення вимог кредиторів (неспроможність); незадовільний результат застосування заходів фінансового оздоровлення боржника.
Тільки наявність усіх перерахованих ознак дає суду підстави для визнання боржника банкрутом.

Постанова ВГС України від 13 травня 2014 р., справа № 5016/1284/2012(5/45).

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38796817