Матеріали категорії

Відвідувачі

Мін’юст утворив Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих

Мін’юст утворив Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих.Міністерство юстиції утворило Дисциплінарну комісію, яка здійснюватиме контроль за діяльністю арбітражних керуючих, розпорядників майна, керуючих санацією та ліквідаторів. Відповідний наказ підписав Міністр юстиції Олександр Лавринович.
До складу Дисциплінарної комісії увійшли сім осіб, три з яких призначені з числа працівників Мін’юсту, чотири - обрані саморегулівними організаціями арбітражних керуючих з числа їх членів.

Комісія, відповідно до покладених на неї завдань, розглядатиме заяви або скарги фізичних та юридичних осіб щодо діяльності арбітражних керуючих, організації їх роботи, дотримання ними вимог законодавства з питань банкрутства та правил професійної етики арбітражного керуючого. Також, розглядатимуться подання профільного підрозділу Мін’юсту про застосування дисциплінарного стягнення до арбітражного керуючого; організовуватимуться перевірки оприлюднених фактів, що принижують честь і гідність арбітражних керуючих, тощо.

Комісія прийматиме рішення простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

Арбітражний керуючий, щодо якого розглядається питання, або будь-яка інша особа, якій стало відомо про участь у розгляді справи члена Комісії, щодо якого виникає сумнів у його об’єктивності, можуть заявити його відвід. Рішення про відвід чи самовідвід члена Комісії прийматиметься простою більшістю присутніх на засіданні її членів.

Дисциплінарними стягненнями, що накладатимуться на арбітражних керуючих, є попередження або позбавлення права на здійснення діяльності.

Як відомо, повноваження щодо утворення Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих покладено на Міністерство юстиції як державний орган з питань банкрутства. Це визначено статтею 108 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», що набрав чинності 19 січня 2013 року. Закон визначає, що Дисциплінарна комісія арбітражних керуючих розглядає заяви, скарги та подання на арбітражних керуючих, приймає рішення про застосування до арбітражних керуючих дисциплінарних стягнень; організовує перевірку оприлюднених фактів, що принижують честь і гідність арбітражних керуючих; надає консультації і рекомендації, а також готує методичні розробки з питань професійної етики арбітражних керуючих.


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.06.2013 м. Київ № 592/7

Про утворення Дисциплінарної
комісії арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
Відповідно до статті 108 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», пунктів 5, 7, 8 Положення про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 січня 2013 року № 81/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 2013 року за № 112/22644,

Н А К А З У Ю:

1. Утворити Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у складі згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу К.І. Чижмарь.

Міністр Олександр Лавринович

Додаток
до наказу Міністерства юстиції України
21 червня 2013 року № 592/7

Склад Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Чижмарь Катерина Іванівна – директор Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу, Голова Комісії;
Володіна Людмила Михайлівна – заступник директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу, член Комісії;
Трегубов Данило Володимирович – заступник начальника відділу регулювання та контролю професійної діяльності арбітражних керуючих Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу, член Комісії;
Лецкан Вячеслав Львович – арбітражний керуючий, представник Всеукраїнської громадської організації «Асоціація антикризового менеджменту», член Комісії;
Бойко Таміла Дмитрівна – арбітражний керуючий, представник Всеукраїнської громадської організації «Асоціація антикризового менеджменту», член Комісії;
Нестеренко Олег Анатолійович – арбітражний керуючий, представник Всеукраїнської громадської організації «Асоціація антикризового менеджменту», член Комісії;
Фоменко Мілена Сергіївна – арбітражний керуючий, представник Всеукраїнської громадської організації «Національна саморегулівна організація арбітражних керуючих», член Комісії.

http://www.minjust.gov.ua/43233