Матеріали категорії

Відвідувачі

Грошові зобов’язання боржника.

Грошові зобов’язання боржника.До складу грошових зобов’язань боржника не зараховується недоїмка (штраф, пеня), визначена на дату подання заяви до господарського суду.
Що стосується сум штрафних санкцій (пені) в сумі 7553281,36 грн., то згідно з абз. 7 ст. 1 Закону про банкрутство грошове зобов’язання - це зобов’язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України. До складу грошових зобов’язань боржника не зараховується недоїмка (штраф, пеня), визначена на дату подання заяви до господарського суду.
Таким чином, суми пені відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону про банкрутство правомірно включені судами до реєстру вимог кредиторів окремо у шосту чергу відповідно до черговості задоволення вимог кредиторів, встановленої ст. 31 Закону про банкрутство.
Колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що з моменту порушення провадження у справі про банкрутство щодо боржника діє спеціальний правовий режим, встановлений положеннями Закону про банкрутство, який стосується у тому числі і порядку визнання та погашення грошових вимог кредиторів. При цьому норми Закону про банкрутство є спеціальними та мають пріоритет у регулюванні правовідносин банкрутства перед іншим законодавством.
У зв’язку з вищенаведеним доводи скаржника про те, що його вимоги повністю забезпечені заставою, оскільки вартість заставного майна може змінюватись, є безпідставними.

Постанова ВГС України від 12.03.2014 р. у справі N 04/5026/803/2012.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37628265