Матеріали категорії

Відвідувачі

Ліквідатор у загальній процедурі банкрутства

Ліквідатор у загальній процедурі банкрутстваЛіквідатор у загальній процедурі банкрутства не наділений повноваженнями щодо самостійного розгляду вимог поточних кредиторів.
Відповідно до ст. 23 Закону про банкрутство з моменту офіційного оприлюднення відомостей про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури поточні кредитори, вимоги яких виникли після порушення провадження у справі про банкрутство (у процедурах розпорядження майном, санації), зобов’язані заявити їх ліквідатору та до господарського суду протягом строку ліквідаційної процедури. Розгляд таких вимог здійснюється за аналогією з порядком розгляду вимог конкурсних кредиторів (ст. 15 Закону про банкрутство).
При цьому ліквідатор у загальній процедурі банкрутства не наділений повноваженнями щодо самостійного розгляду вимог поточних кредиторів, а згідно зі ст. 25 Закону про банкрутство може лише заявляти заперечення по таких вимогах. Вимоги щодо яких не заявлено заперечень та вимоги, визнані судом, включаються до реєстру вимог кредиторів у четверту чергу.

Постанова ВГС України від 26.03.2014 р. у справі N 5/123б.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37846215