Матеріали категорії

Відвідувачі

Мін’юст утворив Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих

Мін’юст утворив Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючихВідповідно до статті 101 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», пунктів 5, 7, 8 Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 січня 2013 року № 80/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 2013 року за № 111/22643, утворено Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), що підтверджено  Наказом Міністерства юстиції України «Про персональний склад Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) від 26.06.2013, № 1266/5.

До складу Комісії увійшли сім осіб, три з яких призначено з числа працівників Мін’юсту, а чотири обрано саморегулівними організаціями арбітражних керуючих з числа їх членів.

Основним завданням Комісії є перевірка спеціальних знань осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядатиме висновки структурного підрозділу Мін’юсту, відповідального за забезпечення виконання Мін’юстом повноважень державного органу з питань банкрутства, щодо відповідності осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, вимогам, встановленим Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», та документи, що подаються для допуску таких осіб до складення кваліфікаційного іспиту;

формуватиме графік складення кваліфікаційних іспитів осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

проводитиме кваліфікаційні іспити осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

затверджуватиме результати кваліфікаційних іспитів осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

розглядатиме скарги щодо результатів кваліфікаційних іспитів осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

прийматиме рішення про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.06.2013 м. Київ № 1266/5

 

Про персональний склад Кваліфікаційної
комісії арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

 

Відповідно до статті 101 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», пунктів 5, 7, 8 Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 січня 2013 року № 80/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 2013 року за № 111/22643,

 

Н А К А З У Ю:

1. Утворити Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у складі згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу К.І. Чижмарь.

Міністр Олександр Лавринович

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
26.06. 2013 № 1266/5

Персональний склад Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (далі — Комісія):

Чижмарь Катерина Іванівна - директор Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу, Голова Комісії;

Шкуро Сергій Анатолійович - начальник Управління з питань банкрутства Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу, член Комісії;

Завадяк Олександр Петрович – начальник відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у місті Києві, член Комісії;

Куделя Марія Олександрівна – арбітражний керуючий, представник Всеукраїнської громадської організації «Асоціація антикризового менеджменту», член Комісії;

Лахненко Євгеній Миколайович – арбітражний керуючий, представник Всеукраїнської громадської організації «Асоціація антикризового менеджменту», член Комісії;

Суслов Роман Володимирович – арбітражний керуючий, представник Громадської організації «Всеукраїнська асоціація фахівців з питань відновлення платоспроможності та банкрутства», член Комісії;

Чайка Юлія Олександрівна – арбітражний керуючий, представник Всеукраїнської громадської організації «Національна саморегулівна організація арбітражних керуючих», член Комісії.