Матеріали категорії

Відвідувачі

Щодо надання обов’язкових форм звітності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 

1. Чи потрібна ліцензія на проведення торгів (аукціону) з продажу майна у процедурах банкрутства?

Відповідно до частини шостої статті 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» організатором аукціону є визначена замовником фізична або юридична особа, що має ліцензію на проведення торгів і з якою замовник аукціону уклав договір на проведення аукціону. Організатор аукціону визначається замовником за конкурсом, що проводиться у визначеному замовником порядку, основними критеріями якого вважаються наявність ліцензії, достатній, але не менш як три роки, досвід проведення аукціонів, запропонована найменша сума винагороди.

Законодавчим актом, що регулює відносини, пов’язані з ліцензуванням видів господарської діяльності, та порядок їх ліцензування, є Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (далі – Закон про ліцензування).

Статтею 9 Закону про ліцензування визначено перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню за цим Законом, та перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до спеціальних законів. Проведення торгів як вид діяльності, що підлягає ліцензуванню, у цих двох переліках відсутній.

Згідно з частиною другою статті 2 Закону про ліцензування види господарської діяльності, не передбачені у статті 9 цього Закону, не підлягають ліцензуванню.

Ураховуючи вищевикладене, господарська діяльність із проведення торгів не підлягає ліцензуванню.

Продовження...