Матеріали категорії

Відвідувачі

Міністерством юстиції України прийнято рішення про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності арбітражного керуючого. Наказ від 24.07.2012  № 1097/5

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.07.2012 м. Київ № 1097/5

Про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Відповідно до абзацу одинадцятого частини першої статті 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та протоколу засідання Комісії Міністерства юстиції України з розгляду питань про анулювання ліцензій на право провадження діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) від 24.07.2012 № 38/7/12,

НАКАЗУЮ:

  1. Анулювати ліцензію:
    • серії АВ № 600767 від 25.04.2012, видану фізичній особі-підприємцю Пахаєву Алі Махмудовичу на провадження господарської діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), на підставі акта Головного управління юстиції у м. Севаcтополі про відмову арбітражного керуючого у проведенні перевірки від 10.07.2012 № 03.
  2. Управлінню з питань банкрутства Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу забезпечити внесення запису про анулювання ліцензії до ліцензійного реєстру
  3. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через 30 днів з дня прийняття.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К. І.

Міністр                                                                                            Олександр Лавринович