Матеріали категорії

Відвідувачі

Міністерством юстиції України прийнято рішення про видачу, анулювання та відмову у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності арбітражного керуючого. Наказ від 16.07.2012 р. № 1056/5


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.07.2012     м. Київ     № 1056/5

Про видачу, анулювання та відмову у видачі ліцензії на провадження
господарської діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна,
керуючого санацією, ліквідатора)

Відповідно до статей 10, 11, абзаців другого та четвертого частини першої статті 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3176/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.10.2011 за № 1196/19934, та за підсумками розгляду заяв та документів, поданих до Міністерства юстиції України, для видачі та анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора),

НАКАЗУЮ:

 1. Видати ліцензію на провадження господарської діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) фізичній особі-підприємцю:
  • Крупці Богдану Григоровичу;
  • Юрченку Дмитру Юрійовичу;
  • Приходьку Володимиру Валентиновичу.
 2. Анулювати ліцензію серії АВ № 456641 від 10.07.2009, видану фізичній особі-підприємцю Мазнєвій Світлані Григорівні на провадження господарської діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), на підставі заяви ліцензіата про анулювання ліцензії.
 3. Анулювати ліцензію серії АВ № 397338 від 26.11.2008, видану фізичній особі-підприємцю Бутову Юрію Олексійовичу на провадження господарської діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), на підставі наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через 30 днів з дня прийняття.
 4. Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) Колосінському Ігорю Анатолійовичу у зв’язку із невідповідністю заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для даного виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії, в частині відсутності свідоцтва про присвоєння кваліфікації арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
 5. Управлінню з питань банкрутства Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу забезпечити оформлення ліцензій та внесення запису про видачу та анулювання відповідних ліцензій до ліцензійного реєстру.
 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К. І.

Перший заступник Міністра                                                                  І.І. Ємельянова