Матеріали категорії

Відвідувачі

Міністерством юстиції України прийнято рішення про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності арбітражного керуючого. Наказ від 20.07.2012 р. №1081/5


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.07.2012 м. Київ № 1081/5

Про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Відповідно до абзаців десятого та одинадцятого частини першої статті 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та протоколу засідання Комісії Міністерства юстиції України з розгляду питань про анулювання ліцензій на право провадження діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) від 18.07.2012 № 37/7/12,

НАКАЗУЮ:

  1. Анулювати ліцензії:
    • серії АВ № 397193 від 01.07.2008, видану фізичній особі-підприємцю Мисенку Ярославу Вячеславовичу на провадження господарської діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), на підставі акта Міністерства юстиції України про відмову арбітражного керуючого у проведенні перевірки від 13.07.2012 № 04;
    • серії АВ № 470419 від 05.05.2010, видану фізичній особі-підприємцю Борових Ігорю Авнеровичу на провадження господарської діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), на підставі акта Головного управління юстиції у Полтавській області про неможливість арбітражного керуючого забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для даного виду господарської діяльності від 07.07.2012 № 1.
  2. Управлінню з питань банкрутства Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу забезпечити внесення запису про анулювання ліцензій до ліцензійного реєстру.
  3. Рішення про анулювання ліцензій набирає чинності через 30 днів з дня прийняття.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К. І.

Перший заступник Міністра                                                                  І.І. Ємельянова