Матеріали категорії

Відвідувачі

Міністерством юстиції України прийнято рішення про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності арбітражного керуючого. Наказ від 27.07.2012  № 1119/5

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.07.2012 м. Київ № 1119/5


Про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Відповідно до абзацу шостого частини першої статті 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та протоколу засідання Комісії Міністерства юстиції України з розгляду питань про анулювання ліцензій на право провадження діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) від 26.07.2012 № 39/7/12,

НАКАЗУЮ:

  1. Анулювати ліцензію:
    • cерії АВ № 499223 від 24.02.2010, видану фізичній особі-підприємцю Ананьєву Сергію Павловичу на провадження господарської діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), на підставі акта Головного управління юстиції у Одеській області про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих арбітражним керуючим для одержання ліцензії від 13.07.2012 № 39/1.
  2. Управлінню з питань банкрутства Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу забезпечити внесення запису про анулювання ліцензії до ліцензійного реєстру
  3. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через 30 днів з дня прийняття.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К. І.

Міністр                                                                                            Олександр Лавринович