Матеріали категорії

Відвідувачі

Новий закон про банкрутство: зміни на які чекали давно?

Як відомо, 18 січня 2013 набуде чинності нова редакція закону про банкрутство (Закон "Про внесення змін до Закону України" Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом "№ 4212-VI).

У реформуванні дана галузь законодавства потребувала давно, оскільки чинний Закон має ряд істотних недоліків. Зокрема, дві основних проблеми, з якими сьогодні стикаються учасники процесів, пов‘язаних як з відновленням платоспроможності, так і з визнанням боржника банкрутом, є тривалість основних процедур, їх витратність та низький рівень т.зв. індексу стягнення.

На жаль, так і не зазнав змін порядок введення мораторію. Не секрет, що саме мораторій на задоволення вимог кредиторів є предметом численних маніпуляцій та хитрувань з боку недобросовісних підприємств-боржників. Ще на стадії обговорення законопроекту пропонувалося перенести введення мораторію з моменту надходження заяви про порушення провадження у справі (тобто фактично з моменту порушення судом справи про банкрутство) на момент проведення підготовчого засідання. Таким чином, суд не вводив би мораторій, коли прийняв заяву про банкрутство та порушив справу. Таке трактування пропонувалася з метою запобігання заподіяння шкоди особі, щодо якої подано заяву (на випадок, коли зазначені в заяві обставини перевіркою не підтвердилися), а також кредиторам, які можуть постраждати внаслідок безпідставно введеного мораторію.

Приємно здивував підхід до оприлюднення інформації, що відповідає сучасним тенденціям використання сучасних технологій в судах. Так, відповідно до норм Закону, які набудуть чинності в січні 2013 року, з метою виявлення всіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, здійснюється офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство на веб-сайті Вищого господарського суду України . За логікою речей таке оголошення має розміщувати суд, у провадженні якого перебуває справа, але знову-таки, цей момент чітко не прописаний в новому Законі, як і не прописаний термін, протягом якого оголошення повинно бути опубліковано. Але протягом тридцяти днів з дня офіційного опублікування оголошення, кредитори мають право подати свої вимоги.

Нова редакція Закону скасовує порядок, слідуючи якому, конкурсні кредитори, які пропустили 30-денний термін для подачі своїх вимог, позбавлялися права на повернення боргу, так як їх вимоги автоматично вважалися погашеними. Після вступу змін в силу: 1) конкурсним кредиторам буде дозволено заявляти свої кредиторські (майнові) вимоги на будь-якій стадії виробництва, але з включенням (задоволенням) таких вимог в останню чергу; 2) вимоги кредиторів будуть вважатися погашеними тільки після закінчення процедури банкрутства (простіше кажучи, після ліквідації боржника).

Нарешті вирішено питання і щодо статусу арбітражних керуючих. У відповідності зі ст. 4 Закону в новій редакції, арбітражні керуючі є суб‘єктами незалежної професійної діяльності. З моменту винесення судом рішення (постанови) про призначення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) до моменту припинення здійснення повноважень арбітражний керуючий прирівнюється до посадової особи підприємства - боржника. При цьому, щоб мати право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, необхідно отримати відповідне свідоцтво (підтверджує кваліфікацію) та бути внесеним до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України. Тобто, особам, які бажають стати арбітражними керуючими, не потрібно буде отримувати ні виписку з ЄДРПОУ, ні ліцензію, як це було раніше.

Що стосується скорочення термінів судових процедур, то процедура санації вводиться на 6 місяців, але може бути продовжена ще на 12 місяців. Тобто, в загальній складності строк санації не може перевищувати 18 місяців. Процедура ліквідації не може перевищувати 12 місяців. Термін проведення процедури санації становить 115 календарних днів, тобто скорочується практично в два рази в порівнянні з нині встановленим, але може бути продовжений не більше ніж на 2 місяці. При цьому, якщо комітетом кредиторів не прийнято рішення про схвалення плану санації та введення процедури санації боржника чи про визнання боржника банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури, господарський суд протягом 5-ти днів після закінчення процедури розпорядження майном боржника приймає постанову про визнання боржника банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури.

Таким чином, в новій редакції Закону за певних обставин допускається перехід із стадії розпорядження майном у стадію ліквідації, що в ряді випадків має сприяти більш швидкому розгляду справ про банкрутство та, відповідно, допоможе скоротити кількість зловживань на грунті недосконалого законодавства....

За матеріалами http://obozrevatel.com