Матеріали категорії

Відвідувачі

Оплата послуг арбітражного керуючого за рахунок коштів кредиторів.

Оплата послуг арбітражного керуючого за рахунок коштів кредиторівКоли оплата послуг арбітражного керуючого здійснюється не за рахунок коштів, одержаних від продажу майна боржника, чи коштів, одержаних у результаті виробничої діяльності боржника, то така оплата повинна здійснюватись за рахунок коштів кредиторів.
Комітет кредиторів не встановив розмір грошової винагороди ліквідатора боржника,тому ліквідатором нараховано грошову винагороду в розмірі мінімальної заробітної плати.
Керуючись принципом пропорційності голосів кредиторів кількості їх грошових вимог відповідно до ст. 16 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» господарський суд вправі застосувати такий принцип пропорційності до розподілу між кредиторами витрат, пов‘язаних з проведенням процедури розпорядження майном та ліквідаційної процедури, зокрема, витрат на оплату праці арбітражних керуючих (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору).

Ухвала ГСмК від 12.09.2013р., справа №  50/313-б 12.09.13.

Постанова ВГС України від 24.12.2013 р., справа № 50/313-б.

Постанова КАГС від11 лютого 2014 р., справа № 50/313-б.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33531143

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36409697

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37172393