Матеріали категорії

Відвідувачі

Порядок стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора):

 Відповідно до глави 3 розділу ІІ Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого  наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2012 № 1973/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2013 за № 6/22538, стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), проводиться з метою удосконалення та застосування на практиці знань, набутих під час навчання особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та набуття практичних навичок у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Стажування може пройти особа, яка отримала сертифікат про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Строк стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), становить не менше 6 місяців.

Особа, яка має намір пройти стажування (далі – стажист), звертається до Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі за місцем реєстрації місця проживання або місця перебування із заявою про надання інформації про кандидатури керівників стажування, до якої додаються: копія паспорта громадянина України (першої, другої сторінок паспорта громадянина України і сторінки, на якій розміщено штамп про реєстрацію місця проживання (перебування) фізичної особи); копія диплома про вищу юридичну або економічну освіту; трудова книжка та/або копія трудової книжки, завірена за місцем роботи; копія сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Копії вищезазначених документів повинні бути засвідчені в установленому законодавством порядку і формуються уповноваженою посадовою особою Головного управління юстиції, яка забезпечує достовірність та повноту документів, в особову справу стажиста. Особова справа стажиста містить усі документи, що стосуються проходження стажування стажистом, та зберігається в Головному управлінні юстиції.

Інформація про кандидатури керівників стажування надається стажисту Головним управлінням юстиції у письмовій формі.

Керівником стажування особи, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), є арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), який відповідає таким вимогам: має стаж здійснення діяльності арбітражного керуючого не менше 3 років; брав участь не менше ніж у 15 (у сукупності) справах про банкрутство; у практиці якого було припинення провадження у справі про банкрутство  шляхом укладення мирової угоди або виконання плану санації або виконання усіх зобов’язань перед кредиторами до визнання боржника банкрутом; до якого не застосовувались дисциплінарні стягнення у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (до набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року № 4212-VI «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» – анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) з підстав, передбачених абзацами третім, шостим, сьомим, дев’ятим, десятим частини першої статті 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»).

У разі якщо керівники стажування, кандидатури яких були надані стажисту, відмовляються брати участь у стажуванні стажиста, Головне управління юстиції визначає керівника стажування самостійно.

Зарахування на стажування і строк його проходження оформляються наказом керівника стажування. Керівник стажування надсилає копію цього наказу протягом 3 робочих днів з дня його видання в Головне управління юстиції за місцезнаходженням своєї контори (офісу), що є основним місцем здійснення діяльності.

Керівник стажування може одночасно стажувати не більше 2 стажистів.

У разі неможливості виконання своїх обов’язків керівником стажування (за станом здоров’я, у разі анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора тощо)) стажист звертається в Головне  управління юстиції для визначення іншого керівника стажування.  Строк стажування у цьому випадку не переривається.

За результатами стажування керівник стажування в останній день проходження стажування складає у двох примірниках відгук про проходження стажування особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Керівник стажування у тижневий строк після підписання відгуку направляє інформацію в Головне управління юстиції про закінчення стажування та про результати стажування особи, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

http://www.minjust.gov.ua/section/360