Матеріали категорії

Відвідувачі

Право ініціювати розірвання мирової угоди мають кредитори.

Право ініціювати розірвання мирової угоди мають кредитори.Право ініціювати розірвання мирової угоди мають кредитори, що володіють не менш ніж третиною від загального розміру грошових вимог кредиторів до боржника, або кредитори, які для досягнення, встановленого даним  Законом , розміру об‘єднали свої грошові вимоги.

Постанова ВГС України 04 липня 2013 р., справа № Б-50/137-07.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32277442