Матеріали категорії

Відвідувачі

Присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам)

Присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим1. Чи потрібно надавати документи для підтвердження рівня кваліфікації, чи достатньо їх перелічити в заяві?
Для отримання другого - п‘ятого рівнів кваліфікації арбітражний керуючий звертається до Міністерства юстиції України із заявою про присвоєння йому відповідного рівня кваліфікації, до якої додаються документи, які підтверджують відповідність його критеріям, передбаченим підпунктами 3.2 - 3.5 пункту 3 Порядку присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.01.2013 № 145/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за № 174/22706, для певного рівня кваліфікації.
Комісія, вирішуючи питання про присвоєння арбітражному керуючому другого - п‘ятого рівнів кваліфікації, розглядає заяви арбітражних керуючих разом з доданими до них документами, а також враховує освітній, професійний рівень арбітражного керуючого, ефективність здійснення діяльності арбітражного керуючого, результати здійснення щодо нього заходів контролю державним органом з питань банкрутства, репутацію та ділові якості арбітражного керуючого та інші фактори, які свідчать про рівень кваліфікації арбітражного керуючого.
2. Чим підтверджується досвід здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) на підприємствах, кількість працівників яких перевищує 100 осіб?
Відповідно до абзацу сімнадцятого статті 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у редакції від 14 травня 1992 року № 2343-ХІІ) арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) - фізична особа, яка має ліцензію, видану в установленому законодавством порядку, та діє на підставі ухвали господарського суду. Отже, для підтвердження досвіду роботи арбітражного керуючого на підприємствах, кількість працівників яких перевищує 100 осіб, окрім копій рішень господарського суду та копій ліцензій на право провадження діяльності арбітражних керуючих слід надсилати форми державних статистичних спостережень зі статистики праці (наказ Державної служби статистики України від 16 серпня 2012 року № 355 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики праці» та наказ Державного комітету статистики України від 28.09.2005 № 286 «Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722).
http://www.minjust.gov.ua/43594