Матеріали категорії

Відвідувачі

Важливо!

Роз’яснення щодо підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

 

На сайті Міністерства юстиції України розміщена загальна інформація щодо порядку підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

Відповідно до глави 4 розділу ІІ Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого  наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2012 № 1973/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2013 за № 6/22538  (далі – підвищення кваліфікації), поводиться з метою покращення знань, умінь та набуття професійних навичок, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

Підвищення кваліфікації здійснюється у формі короткострокового підвищення кваліфікації шляхом участі у семінарі з питань банкрутства та відновлення платоспроможності боржника. Підвищення кваліфікації організовується та проводиться закладами (установами), що включені до Переліку закладів, і Всеукраїнськими саморегулівними організаціями арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (далі – ВСРО). ВСРО організовує та проводить підвищення кваліфікації не частіше ніж один раз на рік.

За 30 календарних днів до початку проведення підвищення кваліфікації заклад (установа), ВСРО надсилають повідомлення до Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України (далі – Департамент) про намір та строк його проведення. Заклад не рідше ніж один раз на рік повідомляє Департамент про намір проведення підвищення кваліфікації. Повідомлення закладів (установ), ВСРО про намір проведення підвищення кваліфікації із зазначенням строку його проведення розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України в мережі Інтернет.

Підвищення кваліфікації завершується проведенням у закладі (установі), ВСРО підсумкового заліку. Заклад (установа), ВСРО, у разі успішного складення заліку, видає свідоцтво про підвищення кваліфікації та у 5-денний строк після його закінчення надсилає до Департаменту списки осіб, яким видані свідоцтва про підвищення кваліфікації, із зазначенням номерів та дати їх видачі.

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ на те, що у випадку, якщо підвищення кваліфікації організовано та проведено закладами (установами), що не включені до Переліку закладів, або не Всеукраїнськими саморегулівними організаціями арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), або проведено без додержання вимог встановлених Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2012 № 1973/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2013 за № 6/22538, арбітражний керуючий не буде вважатись таким, що підвищив кваліфікацію.

При чому, Департаментом здійснюється моніторинг осіб, які пройшли підвищення кваліфікації. У разі виявлення осіб, які не пройшли підвищення кваліфікації, Департамент вносить подання до Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) щодо застосування до таких осіб дисциплінарних стягнень, передбачених законодавством.