Матеріали категорії

Відвідувачі

Саморегулювання діяльності арбітражних керуючих – новела у спеціальному законодавстві.

19.01.2013 р. набуде чинності нова редакція Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», згідно із Законом України від 22 грудня 2011 року № 4212-VI.

Статтею 117 зазначеного Закону України внесено зміни,зокрема, щодо правового регулювання професійної діяльності арбітражних керуючих.Відповідно до зазначеного Закону на саморегулівні організації арбітражних керуючих покладаються наступні функції та повноваження:

- контроль за виконанням положень цього Закону та інших нормативно-правових актів у діяльності арбітражних керуючих - її членів;

- участь у розробленні нормативно-правових актів та заходах з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

- участь у професійній підготовці арбітражних керуючих та підвищенні їх професійного рівня;

- участь у складі кваліфікаційної та дисциплінарної комісій;

- захист інтересів членів саморегулівної організації арбітражних керуючих в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

- інформування суспільства про практику та проблемні питання у процедурах відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

- інші повноваження, передбачені законом.

Розвиток саморегулювання сприятиме взаємодії між суб’єктами, що здійснюють господарську та професійну діяльність певного виду, та самостійній розробці ними єдиних та зрозумілих всім категоріям громадян правил здійснення господарської діяльності певного виду.

Суб’єктам господарської діяльності арбітражним керуючим складно поодинці захищати свої права та представляти свої інтереси перед органами державної влади. Більш ефективним є спільний захист суб’єктами, що здійснюють господарську діяльність певного виду, порушених прав та представництво своїх інтересів перед владою. (пояснювальазаписка до проекту Закону України «Про саморегулювальніорганізації»).

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація антикризового менеджменту» створена 30 січня 2010 р. та зареєстрована Міністерством юстиції України з оформленням Свідоцтва про реєстрацію об’єднання громадян від 02.03.2010 р. №3289.

До складу ВГО «Асоціація антикризового менеджменту» входить 23 місцевих осередки.В Асоціації створені усі необхідні умови інформаційної підтримки для забезпечення якісного та ефективного  ведення процедур банкрутства. Інтелектуальний потенціал, практичний досвід, ділові контакти членів Асоціації дозволяють знаходити  потрібні рішення, виконувати складні завдання, реалізовувати різноманітні проекти.

Членство в Асоціації є добровільним та індивідуальним, що засвідчується посвідченням.

Індивідуальними членами Асоціації на засадах рівноправності можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які, як правило, є арбітражними керуючими, фахівцями та спеціалістами з банкрутства, а також особи, які працюють у сфері вирішення питань неплатоспроможності, банкрутства підприємств та організацій, відновлення їх платоспроможності, а також інші особи, які достягли 18-річного віку, визнають Статут Асоціації та Кодекс етики та професійної поведінки арбітражного керуючого, мету та завдання Асоціації, беруть участь у реалізації завдань передбачених статутом Асоціації.

Обов’язковою умовою членства у Асоціації є дотримання членами Кодексу етики та професійної поведінки арбітражного керуючого, який прийнятий З’їздом Асоціації та затверджений Радою Асоціації з метою забезпечення ефективності і прозорості застосування Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», сприяння швидкому розгляду справ про банкрутство, підвищення авторитету, поваги та довіри до арбітражних керуючих.

Вступ до Асоціації відбувається за рішенням Ради Асоціації на підставі письмової заяви (детальну інформацію про порядок прийняття членів Асоціації див. у відповідних розділах сайту Асоціації).

У своїй роботі ми керуємося такими принципами,як відповідальність за діяльність своїх членів, надання самостійності та професійного захисту арбітражним керуючим - членам Асоціації при здійсненні ними своєї діяльності, а також принципом максимальної відкритості для професійної співпраці з метою досягнення оптимальних результатів.

Згуртована та цілеспрямована команда Асоціації постійно розширює свої можливості за рахунок залучення нових учасників.

Запрошуємо провідних фахівців у галузі банкрутства та права, які здійснюють практичну діяльність у всіх областях України скористатись можливостями, що дає участь в Асоціації та стати членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціації антикризового менеджменту».