Матеріали категорії

Відвідувачі

Штрафні санкції (неустойка, пеня) не зараховуються до складу грошових зобов’язань боржника.

Штрафні санкції (неустойка, пеня) не зараховуються до складу грошових зобов’язань боржника, виокремлюються від вимог кредиторів за грошивими зобов’язаннями при складанні реєстру.Штрафні санкції (неустойка, пеня) не зараховуються до складу грошових зобов’язань боржника, виокремлюються від вимог кредиторів за грошовими зобов’язаннями при  складанні реєстру вимог кредиторів, то вимоги із сплати неустойки, пені не є вимогами кредитора щодо грошових зобов’язань до боржника  в розумінні ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», у зв’язку з чим і  не враховуються при визначенні кількості голосів кредиторів  на зборах кредиторів.
Аналогічну правову позицію про те, що неустойка та інші фінансові санкції не зараховуються для визначення кількості голосів  на зборах кредиторів викладено у постанові Вищого господарського суду України від     7 вересня 2004 року у справі № Б-39/383-03 за заявою Харківського територіального виробничого обєднання комунально-промислового водопостачання «Харківкомунпромвод» до державного підприємства «Навчально-дослідне господарство «Комуніст» Харківського державного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва про визнання банкрутом.

Постанова ВС України від 13 лютого 2012 р. у справі № 3-7гс12.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21840004