Матеріали категорії

Відвідувачі

Всеукраїнська саморегулівна організації арбітражних керуючих
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація антикризового менеджменту» проводить тендер (конкурс) з визначення спеціалізованих організацій для продажу майна в провадженні у справах про банкрутство.

Тендер
Всеукраїнська саморегулівна організації арбітражних керуючих Всеукраїнська громадська організація «Асоціація антикризового менеджменту» оголошує про проведення тендеру (конкурсу) з визначення спеціалізованих організацій для продажу майна в провадженнях у справах про банкрутство.

До участі в тендері (конкурсі) допускаються юридичні та фізичні особи, що відповідають наступним вимогам:
мають, право здійснювати реалізацію майна банкрута шляхом проведення аукціонів та електронних торгів, та такий вид діяльності передбачений установчими документами;
мають, відкриті філії в усіх апеляційних округах України;
наявність досвіду роботи не менше трьох років у цій чи аналогічній сфері діяльності;
мають, власний веб-сайт для проведення електронних торгів, який відповідає вимогам Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;
мають, у власності або користуванні, належним чином обладнане, приміщення для проведення аукціонів/торгів;
загальна вартість реалізованого майна банкрутів за останній рік діяльності становить не менше 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень нуль копійок) гривень.

Для участі в тендері (конкурсі) претендент подає наступні документи:
заяву про участь у тендері (конкурсі) із зазначенням назви претендента, який виявив бажання брати участь у тендері (конкурсі), реквізитів (адреси, телефону, телефаксу), юридичного статусу організації, складу керівництва (прізвище, посада), чисельності працівників, та їх спеціалізації;
за наявності копії установчих документів, засвідчені підписом керівника та затверджені печаткою організації (свідоцтво про реєстрацію, статут, 4 ОПП, Довідку управління статистики, Протокол про призначення керівника);
довідку із зазначенням адреси веб-сайту для проведення електронних торгів;
обґрунтовану інформацію, щодо технічних можливостей для забезпечення організації реалізації майна в провадженні у справі про банкрутство;
довідку щодо результатів здійснення діяльності з реалізації майна банкрутів шляхом проведення аукціонів/торгів, протягом останнього року та відсутності протягом даного періоду під час здійснення такої діяльності порушень вимог чинного законодавства;
довідку про розмір винагороди за проведення аукціонів;
інші документи та довідки (за бажанням  претендента).
У разі подання неповного комплекту документів, чи подання документів після встановленого кінцевого терміну або подання недостовірних відомостей, заяви на участь у тендері (конкурсі) не розглядаються.
Заяви та документи для участі в тендері (конкурсі) приймаються до 21.05.2013 року в робочі дні з 11год.00 хв. до 15 год.00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Костьольна, буд. 7, оф. 4.
Відкриття тендерних пропозицій та визначення переможця/переможців тендеру (конкурсу) відбудеться 29.05.2013 о 13 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Костьольна 7, оф. 4.
Рішення Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих Всеукраїнської громадської організації «Асоціація антикризового менеджменту» про акредитовані компанії буде розміщено на веб-сайті Всеукраїнської громадської організації «Асоціація антикризового менеджменту» за адресою http://aam.net.ua/.
За додатковою інформацією звертайтесь до Члена тендерної (конкурсної) Комісії Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих Всеукраїнської громадської організації «Асоціація антикризового менеджменту» Кузьменка Василя Миколайовича за тел. 066 725 48 96.

З Положенням про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованих організацій для реалізації майна в провадженні у справі про банкрутство Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих Всеукраїнської громадської організації «Асоціація антикризового менеджменту» можна ознайомитись клікнувши по лінку.

Положння Комiтету про проведення тендеру