Матеріали категорії

Відвідувачі

Уникнення подвійного оподаткування фізичною особою – підприємцем.

Уникнення подвійного оподаткування фізичною особою-підприємцем.Під час нарахування (виплати) фізичній особі – підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності, суб’єкт господарювання чисамозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у цієї фізичної особи. Для цього фізичній особі – підприємцю, яка отримує такий дохід, необхідно надати юридичним особам та фізичним особам – підприємцям, з якими вона має господарські відносини, копію документу, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності. Це може бути витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців, в яких зазначаються основні види діяльності.
У разі, якщо фізична особа – підприємець перебуває на спрощеній системі оподаткування, то крім вказаних документів треба надати ще й копію Свідоцтва про сплату єдиного податку.

Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з окремих податків і зборів, зокрема, з податку на доходи фізичних осіб. Тому для уникнення подвійного оподаткування фізична особа – підприємець повинна надати юридичним особам та фізичним особам – підприємцям, з якими співпрацює копії зазначених документів.

Питання оподаткування доходів, отриманих фізичною  особою – підприємцем від провадження господарської діяльності висвітлене в ст. 177 Податкового кодексу України. А особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку – в ст. 297 Податкового кодексу України.
http://minrd.gov.ua/