Матеріали категорії

Відвідувачі

Вищий господарський суд доповнив інформаційний лист про банкрутство.

Вищий господарський суд доповнив інформаційний лист про банкрутство.У зв’язку з виникненням у судовій практиці питань щодо застосування Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» Вищий господарський суд України вирішив доповнити свій інформаційний лист з цього приводу.

Відповідний інформаційний лист від 03.06.2015 р. № 01-06/904/15«Про внесення змін і доповнень до пунктів 8, 12 інформаційного листа ВГСУ від 28.03.2013 N 01-06/606/2013» був опублікований на сайті суду.

ВГС пропонує в цьому листі дві правки:

1. Пункт 8 доповнити абзацом третім такого змісту:«Що ж до безспірності грошових вимог ініціюючого кредитора - органу доходів і зборів, то враховуючи, що стягнення з рахунків боржника - юридичної особи коштів у рахунок погашення податкового боргу здійснюється відповідно до умов і порядку, визначених Податковим кодексом України, а не Законом України «Про виконавче провадження», доказами їх підтвердження є рішення суду про стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу, що набрало законної сили, інкасовані доручення для примусового стягнення коштів у дохід бюджету в рахунок погашення податкового боргу та докази вжиття відповідних заходів щодо отримання заборгованості за процедурою, передбаченою Податковим кодексом України».

2. Доповнити останнє речення абзацу першого пункту 12. Таким чином відповідно до доповнень перший абзац п. 12 визначено в наступній редакції:

«Статтею 15 Закону визначено підстави для повернення та відкликання заяви про порушення справи про банкрутство. Як одну з підстав повернення заяви передбачено неподання заявником-кредитором доказів неспроможності боржника виконати грошові зобов’язання у встановленому розмірі протягом трьох місяців після відкриття виконавчого провадження, якщо інше не передбачено Законом. У зв’язку з цим строк невиконання боржником грошового зобов’язання для визначення неплатоспроможності боржника починається з моменту відкриття виконавчого провадження, а невиконання податкового зобов’язання - з моменту прийняття банком платника (боржника) інкасового доручення для примусового стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу, оскільки списання цих коштів здійснюється відповідно до умов і порядку, визначених Податковим кодексом України, а не Законом України «Про виконавче провадження».

http://zib.com.ua/ru/116716-visshiy_hozyaystvenniy_sud_dopolnil_informpismo_o_bankrotstv.html