Матеріали категорії

Відвідувачі

Вищий господарський суд України допустив можливість проведення загальних зборів кредиторів і створення комітету кредиторів за ініціативою суду.

Вищий Господарський суд України допустив можливість проведення загальних зборів кредиторів і створення комітету кредиторів за ініціативою суду.Аналогічні правові висновки щодо особливої процедури банкрутства за статтями 47-49 Закону викладено і в постановах Вищого господарського суду України у справах № 5020-604/2011, № 5023/7111/11, № Б-39/08-09, № Б-39/126-09, № 5020-4/273, № Б-39/08-09, на які послався заявник як на доказ неоднакового застосування судом норм матеріального права.

Постанова ВС України від 29 квітня 2014 року у справі № 3-9гс14.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38655061