Матеріали категорії

Відвідувачі

Забезпечені іпотекою вимоги кредитора є грошовими та такими, що забезпечені заставою майна боржника.

Забезпечені іпотекою вимоги кредитора є грошовими та такими, що забезпечені заставоюмайна боржника.Іпотекодержатель як кредитор має право вимагати виконання основного зобов‘язання як від боржника і його майнового поручителя разом, так і від будь-кого з них окремо, а у разі пред‘явлення таких вимог до майнового поручителя останній відповідає в межах узятих на себе зобов‘язань перед іпотекодержателем.
Норми Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» не обмежують право іпотекодержателя звернутися з грошовими вимогами до майнового поручителя, якщо основний боржник не сплатив борг.

Постанова ВС України від 3 червня 2014 р. у справі №3-24гс14.

Постанова ВГС України від 26 листопада 2013 р. у справі N 25/5005/6641/2012.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39186257

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37846212

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39186257