Матеріали категорії

Відвідувачі


12 лютого 2013 року відбувся установчий З’їзд Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих Всеукраїнської громадської організації «Асоціація антикризового менеджменту».

Згідно Протоколу № 7/З від 12.02.2013 року установчим З’їздом вирішено:
1.    Набути ВГО «Асоціація антикризового менеджменту» статусу ВСРО арбітражних керуючих.
2.    Підтвердити, що утворені відповідно до Статуту ВГО «Асоціація антикризового менеджменту» органи управління ВГО «Асоціація антикризового менеджменту», їх функції та повноваження відповідають вимогам ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», визнати їх органами управління СРО; доручити органам управління СРО ВГО «Асоціація антикризового менеджменту» проаналізувати рішення, які прийнятті до 19.01.2013 року, у разі необхідності, привести їх у відповідність до ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; ліквідувати Комітет з професійної етики та Дисциплінарної комісії; визнати такими, що втратили чинність положення про зазначені органи; вважати Кодекс етики та професійної поведінки арбітражного керуючого, прийнятого З’їздом ВГО «Асоціація антикризового менеджменту», Протокол №5/З від 23.03.2012 року, затвердженого Радою ВГО «Асоціація антикризового менеджменту» Протокол засідання №6/Р від 23.05.2012 року правилами професійної діяльності арбітражних керуючих; створити Комісію з етики та професійної діяльності СРО ВГО «Асоціація антикризового менеджменту» у складі 15 осіб; про обрання наступного персонального складу Комісії з етики та професійної діяльності СРО ВГО «Асоціація антикризового менеджменту»: від Ради СРО ВГО «Асоціація антикризового менеджменту»: Боярчуков С.Г. Сотник О.С., Теклюк Я.В., Кириченко С.О., від виконавчого органу: Куделя М.О., Талан Л.Г., Хайло М.В., Кузьменко В.М., Чернецька А.А., Надлонок А.І., Капустін В.В., Нестеренко О.А., Мустафаєв Е.І., Василюк І.М., Віскунов О.В.; визнати КЕПД спеціалізованим органом СРО ВГО «Асоціація антикризового менеджменту» відповідно до вимог Закону;
3.    Визначити функції КЕПД та включити їх до повноважень КЕПД; затвердити Положення про КЕПД, як спеціального органу СРО ВГО «Асоціація антикризового менеджменту» та надати Мінюсту інформацію про склад та повноваження КЕПД;
4.    Уповноважити Президента СРО ВГО «Асоціація антикризового менеджменту» вжити заходів та звернутись до Міністерства юстиції України з метою визнання за СРО ВГО «Асоціація антикризового менеджменту» статусу Всеукраїнської СРО арбітражних керуючих ВГО «Асоціація антикризового менеджменту».
5.    Затвердити рішення Ради ВГО «Асоціація антикризового менеджменту» про приєднання до складу ВГО «Асоціація антикризового менеджменту» Криворізького міського та Полтавського обласного осередку, викладене в Протоколі Ради ВГО «Асоціація антикризового менеджменту» №05/02-1 від 05.02.2013 року.