Матеріали категорії

Відвідувачі

ВГСУ вніс зміни до інформаційного листа про банкрутство

БанкротОскільки автоматичний відбір кандидатури розпорядника майна у справах про банкрутство здійснюється виходячи з коефіцієнту складності справи, який визначається з урахуванням форми власності та організаційно-правової форми боржника, до заяви про порушення справи про банкрутство додається витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців стосовно боржника.

Це передбачено абзацом четвертим п. 10 Інформаційного листа листа ВГСУ від 28.03.2013№01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції, встановленій інформаційним листом ВГСУ від 04.11.2014  №01-06/1686/14.

Відзначимо, неподання вище вказаного витягу не тягне за собою повернення заяви про порушення справи про банкрутство без розгляду;

у такому випадку господарський суд витребує його від заявника в порядку підготовки справи до розгляду (стаття 65 ГПК).

Слід звернути увагу на те, що статтею 22-1 Закону України \"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців\" судам загальної юрисдикції на безоплатній основі надано безперешкодний доступ до відомостей Єдиного державного реєстру, який забезпечується шляхом безоплатного підключення суду до нього. Механізм надання таких відомостей встановлено Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, затвердженим наказом Міністерства юстиції України 14.12.2012 №1846/5.

Окрім того, ВГСУ виклав в іншій редакції абзац четвертий п. 33, зокрема, визначивши , що організатор аукціону згідно з частиною шостою статті 49 Закону визначається замовником аукціону за конкурсом. Чинним законодавством не передбачено ліцензування діяльності з проведення торгів, тому організатором аукціону може бути особа, яка відповідно до установчих документів має право на здійснення такої діяльності. В разі

виникнення під час проведення ліквідаційної процедури спору відносно визначення організатора аукціону, господарський суд перевіряє порядок визначення ліквідатором організатора аукціону. В такому випадку організатор аукціону залучається судом до участі у провадженні у справі про банкрутство. З моменту визнання організатора аукціону учасником провадження у справі про банкрутство, він має право на оскарження виключно тих судових рішень, які стосуються організації та проведення аукціону за його участю.

http://zib.com.ua/ua/108080-vgsu_vnis_zmini_do_informaciynogo_lista_pro_bankrutstvo.html