Матеріали категорії

Відвідувачі

Звернення до господарського суду з клопотанням про припинення повноважень і призначення нового арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) належить до компетенції комітету кредиторів.

Звернення до господарського суду з клопотанням про припинення повноважень і призначення нового арбітражного керуючого.Ураховуючи наведені норми законодавства, а також установлені фактичні обставини у справі, суди дійшли обґрунтованого висновку про те, що комітет кредиторів при прийнятті рішення про припинення повноважень керуючого санацією боржника та призначення нового керуючого санацією діяв у межах повноважень, передбачених законом; зазначене рішення не порушило прав інших кредиторів боржника.

Постанова Верховного Суду України від 17 червня 2015 року у справі № 5009/2987/12 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46301580