Відвідувачі

Всеукраїнська саморегулівна організація арбітражних керуючих всеукраїнська громадська організація
Асоціація антикризового менеджменту

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація антикризового менеджменту» створена 30 січня 2010 року та зареєстрована Міністерством юстиції України з оформленням Свідоцтва про реєстрацію об’єднання громадян від 02.03.2010 р. №3289.

12 лютого 2013 року на З’їзді ВГО «Асоціація антикризового менеджменту» ухвалено рішення про набуття статусу саморегулюючої організації арбітражних керуючих, що підтверджено Протоколом № 7/З від 12.02.2013 року.

Всеукраїнська саморегулівна організація арбітражних керуючих Всеукраїнська громадська організації «Асоціація антикризового менеджменту» є недержавною, неприбутковою, неполітичною всеукраїнською громадською організацією, що створена та діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян», а також іншого чинного законодавства України.
Всеукраїнська саморегулівна організації арбітражних керуючих ВГО «Асоціація антикризового менеджменту» є відкритою громадською організацією та об’єднує громадян України - арбітражних керуючих, фахівців та спеціалістів з банкрутства, які працюють у сфері вирішення питань неплатоспроможності, банкрутства підприємств та організацій, відновлення їх платоспроможності.

На момент створення до організації увійшло 16 місцевих осередків, що охоплювали більшість областей України.
На сьогоднішній день до складу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих всеукраїнської громадської організації «Асоціація антикризового менеджменту» увійшли 26 місцевих осередків, а саме:


Обов’язковою умовою членства у Всеукраїнській саморегулівній організації арбітражних керуючих ВГО «Асоціація антикризового менеджменту» є дотримання членами Кодексу етики та професійної поведінки арбітражного керуючого, який прийнятий З’їздом Асоціації та затверджений Радою Асоціації з метою забезпечення ефективності і прозорості застосування Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», сприяння швидкому розгляду справ про банкрутство, підвищення авторитету, поваги та довіри до арбітражних керуючих.

Членами Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих ВГО «Асоціація антикризового менеджменту» є провідні фахівці у галузі банкрутства та права, які здійснюють практичну діяльність у всіх областях України.

Арбітражні керуючи - члени Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих «Асоціація антикризового менеджменту», це обов’язково висококваліфіковані фахівці, які успішно здійснюють процедури банкрутства підприємств різних галузей економіки, як державного так і приватного секторів. Ефективно виконують свої обов’язки на кількох підприємствах одночасно.

Багато наших членів займається науковою діяльністю, а також є викладачами у ВУЗах України. Усі арбітражні керуючи, що є членами Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих ВГО «Асоціація антикризового менеджменту», регулярно підвищують свій професійний рівень.

Члени ВСОАК ВГО «Асоціація антикризового менеджменту» виявляють професіоналізм, високий рівень теоретичних знань та великий досвід у сфері врегулювання кризових ситуацій, багато з них мають досвід роботи в якості арбітражного керуючого понад 10 років.

Ми намагаємося створити усі необхідні умови для забезпечення якісного та ефективного ведення процедур банкрутства, оскільки діяльність арбітражного керуючого супроводжують юридичні та консультативні організації, незалежні оцінювачі, якість професіональної діяльності яких підтверджена багаторічним досвідом. Інтелектуальний потенціал, практичний досвід, ділові контакти членів Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих ВГО «Асоціація антикризового  менеджменту» дозволяють знаходити потрібні рішення, виконувати складні завдання, реалізовувати різноманітні проекти.

У своїй роботі ми керуємося такими принципами як відповідальність за діяльність своїх членів, надання самостійності та професійного захисту арбітражним керуючим - членам Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих ВГО «Асоціація антикризового менеджменту» при здійсненні ними своєї діяльності, а також принципом максимальної відкритості для професійної співпраці з метою досягнення оптимальних результатів.

Згуртована та цілеспрямована команда Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих всеукраїнської громадської організації «Асоціація антикризового менеджменту» постійно розширює свої можливості за рахунок залучення нових учасників.

Наша місія полягає у тому, щоб зміцнити економіку держави. Ми розглядаємо процедуру банкрутства як можливість врегулювання кризових ситуацій, можливість реструктуризації та відновлення життєздатного бізнесу, залучення інвестицій для розвитку підприємництва.